Automatyzacja

i robotyzacja procesów biznesowych

Szybkie wdrażanie aplikacji biznesowych dzięki platformie low-code.

Oferujemy oprogramowanie dla przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego.

Wdrażamy kompleksowe projekty IT. Zobacz pełen zakres naszych usług konsultingowych i programistycznych.

Automatyzacja i robotyzacja procesów pozwoli Twojej organizacji ograniczyć czas, który pracownicy poświęcają na rutynowe czynności. Dzięki platformie FlowSpark zyskasz nowe możliwości rozwoju, wzrostu i zwiększenia skali działania.

FlowSpark posiada wiele możliwości zastosowań w każdej części Twojej organizacji.

Finanse i Kontroling

HR Kadry i Płace

Obsługa Kontrahentów

eKancelaria i eArchiwum

Wsparcie operacyjne

Sprzedaż

FlowSpark CRM

Cała wiedza o Twoich klientach w jednym miejscu.

Dzięki FlowSpark CRM otrzymasz spójny widok swoich klientów (tzw. widok 360°) zbudowany z danych pochodzących z różnych systemów IT. Skorelowane ze sobą dane oraz zestaw wskaźników KPI pokażą Ci najważniejsze informacje. Dzięki temu, będziesz mógł podejmować szybkie i lepsze decyzje.

FlowSpark CRM umożliwi centralne zarządzane zgodami marketingowymi w Twojej organizacji.

Nasi Klienci o nas

Wspólnie z Rida Software zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy architekturę wielowymiarowej informacji zarządczej pozwalającą na prezentowanie i analizowanie skorelowanych danych pochodzących z różnych systemów naszej Firmy.
W efekcie końcowym mamy możliwość efektywniejszego zarządzania naszym biznesem.

Andrzej Kusz
Wiceprezes Zarządu — Grupa Wróbel

Rida Software wykonała dla Mercedes-Benz Warszawa aplikację raportową, w której skład wchodzą raporty zarządcze dotyczące serwisu samochodowego i danych finansowych związanych z działalnością spółki.  Dzięki aplikacji zyskaliśmy możliwość łatwego monitorowania realizacji planów sprzedażowych,  międzyokresowego porównywania wyników oraz śledzenia trendów. Stworzony system automatycznie generuje raporty i udostępnia je właściwym pracownikom zgodnie ze strukturą spółki.

Krzysztof Bereda
Członek Zarządu — Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.

Rida Software to doskonały partner w zakresie projektowania i tworzenia aplikacji. Pracownicy Rida, podczas tworzenia aplikacji potrafią "wczuć się w biznes" i odpowiedzieć na jego potrzeby. Jest to szczególnie istotny wkład w sukces projektu.

Grzegorz Abramek

Prezes Zarządu - InfoSM

Platforma Pracownika to kompleksowy i elastyczny produkt, doskonale dostosowany do naszej wielooddziałowej struktury organizacyjnej. Wszystko, co ważne z punku widzenia organizacji, a dotyczące ludzi, jest w jednym miejscu. Doceniam również bardzo dobry kontakt z Rida Software, która jest otwarta na moje uwagi i sugestie, dzięki czemu program jest po prostu praktyczny.

Małgorzata Romańczyk

Specjalista ds. HR – Grupa Wróbel

Rida Software świadczyła dla Efekt Technologies Sp. z o.o. usługi doradcze polegające na analizie wymagań i rekomendacji sposobu integracji systemu Call Center z systemem CRM. Współpraca z Rida Software  miała bardzo pozytywny wpływ  na sukces projektu znacząco przyspieszają wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Stefan Dunin-Wąsowicz

Prezes Zarządu – Efekt Technologies

Rida Software świadczyła dla Mediguard Technologies Sp. z o.o. usługi doradcze obejmujące przygotowanie i prowadzenie prezentacji produktowych oraz rozmowy handlowe z potencjalnymi klientami Mediguard Technologies.  Polecam Rida Software Sp. z o.o. jako solidnego i profesjonalnego partnera w zakresie doradztwa biznesowego.

Tomasz Kościelny

Prezes Zarządu - Mediguard Technologies Sp. z o.o.

Jako Dział Marketingu, Intranet wykorzystujemy głównie w celu zamieszczania aktualności oraz bazy zdjęć i materiałów video. CMS jest bardzo czytelny, łatwy w obsłudze i intuicyjny. Prace wdrożeniowe zostały poprzedzone wnikliwym badaniem naszych potrzeb, które w miarę wprowadzania projektu ewoluowały i były na bieżąco uwzględniane.

Tomasz Ostaszewski

Kierownik Działu Marketingu - Grupa Wróbel Sp. z o.o.

Zaufali nam

Nasze aplikacje

Oferujemy szereg gotowych rozwiązań wspierających działanie Twojej organizacji.

InfoPanel

  • Salony samochodowe
  • Apteki, przychodnie, poczekalnie
  • Magazyny

Prezentuj grafiki, zadania, statusy zleceń swoim klientom lub pracownikom na monitorach wielkoformatowych. Dodaj reklamy i ogłoszenia.

Naprawa Online

  • Salony samochodowe

Aplikacja dla klientów Twojego serwisu umożliwiająca sprawdzenie statusu naprawy przez Internet oraz informację SMS po jej zakończeniu.

Zarządzanie wyposażeniem

Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej chcące lepiej zarządzać wyposażeniem pracowników.

Baza sprzętu i wyposażenia w jednym miejscu. Monitoruj koszty, obsługuj wydania i zwroty, kontroluj terminy gwarancji i umów serwisowych.

Obsługa zgłoszeń

IT, Administracja, Handel, Logistyka, Przedsiębiorstwa produkcyjne, Jednostki Administracji potrzebujące efektywnie zarządzać obsługą zgłoszeń.

Zorganizuj prace działu IT i Administracji. Zarządzaj zgłoszeniami, monitoruj realizację, popraw komunikację z użytkownikami dzięki wbudowanemu komunikatorowi.

Intranet i Baza Wiedzy

Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, które potrzebują sprawnie zarządzać informacją i budować organizację opartą o wiedzę.

Zarządzaj informacją w organizacji. Stwórz repozytorium dokumentów firmowych, wzorów pism i instrukcji. Publikuj wiadomości z życia firmy.

FotoBOX

Podmioty wykorzystujące w swoich procesach zdjęcia przedmiotów i dokumentów, np. naprawa urządzeń, wizje lokalne itp.

Rozbuduj funkcjonalność swojego systemu ERP o możliwość automatycznego dodawania zdjęć i filmów bez potrzeby ich manualnego wgrywania.

Zamówienia biurowe

Przedsiębiorstwa i jednostki administracji o rozbudowanej strukturze i scentralizowanym dziale administracji.

Zarządzaj katalogiem wyposażenia i materiałów w wewnętrznym sklepie internetowym. Otrzymuj i realizuj zapotrzebowanie w wygodnej aplikacji.

Business Development Center

Przedsiębiorstwa obsługujące i wspierające zdalnie swoich klientów.

Rozbuduj swój system CRM/ERP o możliwości związane z obsługą klientów. Kampanie wychodzące i przychodzące, ankiety, badanie satysfakcji, rezerwacje wizyt.

Rezerwacje

Przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej, które potrzebują sprawnie zarządzać zasobami współdzielonymi.

Rezerwuj m.in. sale konferencyjne, samochody  służbowe, sprzęt IT, narzędzia i stanowiska obsługi za pomocą wygodnego narzędzia w formie kalendarza. 

System Informacji Zarządczej

Przedsiębiorstwa, które chcą zautomatyzować procesy generowania i udostępniania raportów.

Automatycznie generuj i udostępniaj raporty wewnątrz organizacji. Monitoruj realizację planów, analizuj i porównuj dane z wielu okresów.

Portal Klienta (extranet)

  • Firmy produkcyjne i handlowe obsługujące klientów hurtowych
  • Serwisy obsługujące floty pojazdów

Zbuduj kanał komunikacji z Twoimi klientami na wzór nowoczesnej bankowości. Obsługuj zamówienia, faktury, zgłoszenia poprzez aplikację www.

eFaktura

Podmioty, które chcą zautomatyzować proces udostępniania faktur swoim klientom. 

Rozbuduj możliwości swojego systemu CRM/ERP/FK o portal,  w którym udostępnisz faktury i dokumenty. Wygodne narzędzie klasy selfcare dla Twoich klientów.

B-Track

Technologia IoT w monitoringu procesów i produkcji.

Monitoruj przebieg procesów serwisowych lub produkcyjnych za pomocą technologii IoT.
Wykorzystaj technologię beaconów Bluetooth do:

  • monitoringu czy proces obsługi lub produkcji przebiega zgodnie z założeniami,
  • sprawdzenia obciążenia zasobów (stanowisk, maszyn, podnośników),
  • otrzymywania alarmów w przypadku przekroczonych wskaźników lub wystąpienia sytuacji pozanormatywnych.

Wykorzystaj zebrane dane do optymalizacji swojego biznesu.

aby poznać więcej szczegółów

Oprogramowanie dla
Ośrodków Pomocy Społecznej, MOPR, PCPR

Opieka

Opieka pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem i zadaniami wynikajacymi z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

DPS

DPS Pobyt daje możliwość kompleksowego zarządzania procesem kierowania, umieszczania i rozliczania kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.

Oprogramowanie dedykowane dla Sądów

Wokandy Elektroniczne

Oprogramowanie do obsługi wokand zbiorczych, wokand przed salami rozpraw oraz interaktywnych kiosków informacyjnych.

Biegli Sądowi

Aplikacja dla sądów okręgowych umożliwiająca zarządzanie listą biegłych i udostępnienie jej sądom rejonowym.

Nasze usługi

Oferujemy pełen zakres usług niezbędnych do zaprojektowania i wytworzenia oprogramowania pod Twoje konkretne potrzeby.

Analiza i mapowanie procesów w oparciu o BPMN

Szczegóły

Świadczymy usługi doradcze z zakresu modelowania procesów biznesowych zgodnie z notacją BPMN 2.0. Organizujemy warsztaty, na których pomagamy naszym Klientom przygotować procesy celem ich dalszego zaimplementowania w systemach IT.

Projektowanie architektury korporacyjnej zgodnie z  TOGAF

Szczegóły

Pomagamy naszym Klientom zaplanować cyfrową transformację organizacji. Pracujemy zgodnie z frameworkiem TOGAF.

TOGAF – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą organizacji. 

Tworzenie prototypów aplikacji UX/UI

Szczegóły

Przygotowujemy makiety aplikacji, które pozwalają naszym Klientom zweryfikować swoje wizje i założenia. Im wiecej pracy włożone na etapie planowania, tym mniej niespodzianek na etapie tworzenia oprogramowania. Takie podejście pozwala na identyfikowanie zmian i błędów jeszcze przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji oraz ogranicza ryzyko wzrostu kosztów projektu.

Development
oprogramowania

Szczegóły

Tworzymy oprogramowanie pod konkretne wymagania naszych Klientów. Pracujemy w technologiach C#, .NET Core, Vue.js. Wdrażamy oprogramowanie onsite oraz na platformach chmurowych, w tym Microsoft Azure.

Integracje
systemów

Szczegóły

Dzięki integracjom oraz automatyzacji przepływów informacji pomiędzy systemami osiągniesz jeszcze więcej korzyści. W swoich projektach integrujemy obecne systemy naszych Klientów tworząc takie rozwiązania jak np. widok klienta 360°. Dostarcza on zbiorczą informację zbudowaną z danych pochodzących z różnych systemów źródłowych.

Utrzymanie
i rozwój aplikacji

Szczegóły

Świadczymy wsparcie oraz opiekę autorską dla oprogramowania. Dopasowujemy SLA do potrzeb naszych Klientów.

Elastyczny model wdrożenia

Wybierz opcję najbardziej odpowiednią dla siebie.

Instalacja onsite czy w chmurze?

Większość naszego oprogramowania może działać w infrastrukturze klienta (model onsite) lub w chmurze (model cloud). Dzięki temu nasza oferta dopasowana jest zarówno do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Subskrypcja czy licencja?

Licencja to forma zakupu oprogramowania, za którą płacisz z góry. Zazwyczaj stanowi nakład inwestycyjny tzw. capex. Możesz także zdecydować się na subskrypcję, czyli cykliczną opłatę za używanie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service). Cena subskrypcji jest wielokrotnie niższa niż licencji, a płatność rozłożona jest w czasie.

Oprogramowanie, sprzęt, wdrożenie i szkolenie w modelu SaaS

Elastyczne finansowanie dla Twojego projektu.

Oferujemy naszym klientom zakup kompletnych systemów składających się z oprogramowania, sprzętu (drukarki, skanery), wdrożenia i szkoleń wraz z finansowaniem jak w modelu SaaS (Software as a Service) – czyli stałych opłat miesięcznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nasi klienci otrzymują możliwość zrealizowania swoich indywidualnych potrzeb oraz korzystają ze wszystkich zalet modelu SaaS.

aby poznać więcej szczegółów

Skontaktuj się z nami

Dołącz do nas

Szukasz pracy jako analityk, developer, specjalista od baz danych?
Chcesz brać udział w ciekawych projektach? Wyslij nam swoje CV na adres biuro(at)cloudrida.com

Umożliwiamy odbycie praktyk studenckich.

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.