Zarządzanie wyposażeniem

Baza sprzętu i wyposażenia w jednym miejscu. Monitoruj koszty, obsługuj wydania i zwroty, kontroluj terminy gwarancji i umów serwisowych.

Moduł ewidencji wyposażenia pozwala na kompleksowe zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa, w szczególności sprzętem IT, meblami, wyposażeniem osobistym pracowników

Zobacz przykładowe zastosowania

Rozbudowana i funkcjonalna kartoteka majątku

Szczegółowy opis

Opisz każdy składnik majątku zgodnie z jego charakterystyką, wskaż datę nabycia i miejsce użytkowania.

Kody kreskowe

Wygeneruj kod kreskowy wprost z systemu i oklej sprzęt celem jego łatwej identyfikacji w przyszłości.

Zdjęcia

Wykonaj dokumentację fotograficzną wprost z aplikacji mobilnej. Zdjęcia będą przechowywane w systemie.

Dokumenty i umowy

Przechowuj dokumenty np. umowy, protokoły odbioru itp. w repozytorium związanym z danym składnikiem majątku. 

Notatki

Zamiast na żółtych karteczkach, zapisuj najważniejsze informacje w systemie w kartotece składnika majątku.

Koszty eksploatacji

Rejestruj koszty napraw lub przeglądów. Zobacz ile kosztuje eksploatacja każdego z przedmiotów.

Terminy

Dzięki temu, że zanotujesz ważne terminy np. koniec gwarancji, datę przeglądu lub planowaną datę usunięcia z eksploatacji, system przypomni Ci o nich z wyprzedzeniem.

Wydania i zwroty

Generuj protokoły wydania i zwrotu wprost z systemu. System pokaże Ci historię użytkowania danego składnika. 

Dodatkowe funkcjonalności usprawniające pracę

Baza kontrahentów

Zbuduj bazę kontrahentów wraz z osobami kontaktowymi. Dzięki temu zawsze będziesz wiedział gdzie zgłosić awarię sprzętu.

Baza producentów i modeli

Zbuduj bazę producentów i modeli sprzętów, które zakupiła Twoja firma. Dzięki temu szybko wyszukasz np. wszystkie monitory danej marki.

Rodzaje i grupy sprzętu

Wykorzystaj elastyczną strukturę opisu sprzętu co pozwoli w przyszłości na szybkie wyszukiwanie po zadanych kategoriach.

Pulpit z terminami

Najważniejsze terminy, m.in. koniec gwarancji, termin przeglądu dostępne w jednym miejscu. System przypomni o wszelkich datach związanych z obsługą wyposażenia.

Składy materiałowe

Zdefiniuj dowolną ilość składów materiałowych, w któych będzie znajdował się sprzęt gotowy do wydania dla Twoich pracowników.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna pozwala na wykonanie dokumentacji fotograficznej, dodanie znaczników (np. do naprawy) oraz umożliwia płynne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji.

Inwentaryzacja

Wybierz składniki lub miejsca, które będą podlegały inwentaryzacji. Protokoły wydrukujesz wprost z systemu, a aplikacja mobilna pomoże w szybkim przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Usunięcie z ewidencji

Usunięcie z ewidencji wymaga zgody osoby o odpowiednich uprawnieniach. Dzięki temu system dopilnuje bezpieczeństwa Twojego majątku.

Efektywnie zarządzaj majątkiem organizacji i wyposażeniem pracowników.   

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.