Windykacja wewnętrzna

Zautomatyzuj proces monitoringu należności i prowadź działania windykacyjne skutecznie w ramach bieżącej pracy z klientami. Zmniejsz przeterminowane należności o min. 30%.

Zmniejsz ilość przeterminowanych należności

Zobacz jakie korzyści daje automatyzacja i integracja procesów

Właściwe zarządzanie należnościami kontrahentów na etapie bieżącej obsługi pozwoli na znaczące zmniejszenie poziomu należności przeterminowanych oraz będzie zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości.
Kluczem do sukcesu jest automatyzacja procesu monitorowania należności oraz bieżący dostęp do danych z systemów IT, takich jak CRM, ERP.

Zarządzanie należnościami

to dużo więcej niż windykacja

Windykacja, w tym tzw. miękka windykacja, to działanie po fakcie przeterminowania należności. Zarządzanie należnościami to proces kontrolingowy, który bazując na pełnej wiedzy o rozrachunkach klientów i prowadzonych z nimi działaniach (ofertach, umowach, reklamacjach itp.) ma zapobiegać powstawaniu przeterminowanych należności.

Funkcjonalności platformy FlowSpark, które możesz wykorzystać w procesie zarządzania należnościami

Widok 360° klienta

Zobacz zobowiązania klientów oraz ich rating wyliczony na podstawie historii płatności. Widok 360° klienta oferuje funkcjonalności klasy CRM m.in. historię działań i kontaktów, listę osób kontaktowych w sprawach należności, notatki, informacje o kredycie kupieckim.

Interaktywne dashboardy

Dostępny online syntetyczny widok przeterminowanych należności wraz z ich wiekowaniem dostarczy Ci informacji zawsze, kiedy ich potrzebujesz.

Lista należności

Lista wszystkich należności z podziałem na spółki, regiony, oddziały, opiekunów handlowych umożliwi szczegółową analizę sytuacji.

Powiadomienia SMS

Przypominaj swoim klientom o nadchodzących lub zaległych płatnościach. Wykorzystaj mechanizmy automatycznie wysyłające wiadomości.

Wezwania do zapłaty

Drukuj lub wysyłaj mailem wezwania do zapłaty bezpośrednio z systemu. Zdefiniuj własny wzorzec dokumentu wezwania w wygodny sposób w programie Word.

Kalkulator odsetek

Zobacz jakie odsetki wynikają z przeterminowanych należności.

Zadania dla pracowników

Przydzielaj pracownikom zadania związane z kontaktem z klientem np. wykonanie telefonu z przypomnieniem o płatności.

Raporty

Analizuj i monitoruj pracę dzięki raportom dostępnym w systemie.

Kontrola czasu

Wykorzystaj wbudowane mechanizmy kontroli czasu, które dopilnują, aby każde działanie odbyło się we właściwym czasie.

Rozwiązanie dopasowane do Twojej organizacji

Zarządzanie należnościami do proces kontrolingowy, którego kształt jest indywidualny dla każdego z przedsiębiorstw. Rozwiązanie oparte na platformie FlowSpark umożliwia wdrożenia dopasowane do indywidualnych potrzeb, a dzięki swojej elastyczności stale podąża za rozwojem Twojej organizacji.

Digitalizacja procesu niesie za sobą wiele udogodnień i nowych możliwości. Dlatego przed  wdrożeniem rozwiązania przygotowujemy dokładną dokumentację i opis procesu docelowego. Na warsztatach biznesowych pomagamy naszym Klientom opracować i doprecyzować wymagania.

Jeszcze więcej korzyści dzięki integracjom

Integracje

Integracja z systemami CRM, ERP, FK umożliwi automatyczne pobieranie danych oraz ich prezentację na wspólnym widoku.

API

Wykorzystaj interfejsy programistyczne do komunikacji, np. do blokowania klienta w systemach sprzedażowych w przypadku wystąpienia zaległości.

Przekonaj się jakie korzyści przyniesie automatyzacja procesu zarządzania należnościami w Twojej organizacji.

Zobacz zastosowanie FlowSpark w innych obszarach

Finanse i Kontroling
HR Kadry i Płace

Obsługa Kontrahentów

eKancelaria i eArchiwum

Wsparcie Operacyjne

Sprzedaż

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.