Obsługa kontrahentów

Automatyzuj procesy wewnętrzne i zewnętrzne związane z Twoimi kontrahentami.
Zachwyć swoich klientów profesjonalną obsługą. Zarządzaj jakością i monitoruj wskaźniki ISO.
Jeżeli Twoja organizacja ma się rozwijać, zdobywać nowych klientów oraz zwiększyć lojalność obecnych, zarządzanie jakością musi być wpisane w jej DNA.

Zobacz najczęściej implementowane rozwiąznia w systemie FlowSpark.

Reklamacje

 • Rejestr reklamacji i uwag Twoich kontrahentów
 • Proces obsługi reklamacji dopasowany do potrzeb Twojej organizacji
 • Monitorowanie postępu rozwiązywania spraw
 • Zarządzanie budżetem reklamacyjnym
 • Statystyczna wiedza o źródłach i przyczynach powstawania problemów
 • Dashboardy i wskaźniki

Rejestr działań korygujacych i zapobiegawczych

 • Rejestr działań na potrzeby realizacji standardów jakości ISO
 • Powiązanie działań z reklamacjami i uwagami

Zarządzanie jakością/ wskaźniki ISO

 • Monitorowanie, pomiar i analiza zdefiniowanych wskaźników jakościowych procesów
 • Doskonalenie, ciągłe zarządzanie jakością
 • Raportowanie

Kredyty kupieckie

Wnioski o kredyty kupieckie wraz z procesem akceptacji

 • Monitoring salda bieżących należności kontrahenta
 • Powiadomienia i alerty
 • Możliwość blokady realizacji zleceń przy przekroczeniu kwoty dostępnego kredytu

Decyzje cenowe

 • Rejestr wniosków o ceny specjalne
 • Różnorodne obiegi akceptacji w zależności od wybranych kryteriów, np. kwoty lub minimalnej marży
 • Integracja z systemami CRM/ERP

Rejestr spraw kontrahenta

 • Rejestr wniosków i spraw kontrahentów
 • Rejestr osób odpowiedzialnych za poszczególne sprawy po stronie Twojego kontrahenta
 • Notatki
 • Załączniki np. umowy, aneksy
 • Pełna integracja z FlowSpark CRM

Wszystkie sprawy dotyczące Twoich kontrahentów dostępne są z karty kontrahenta w module FlowSpark CRM.

Jeszcze lepsza współpraca z Twoimi kontrahentami.

Zobacz zastosowanie FlowSpark w innych obszarach

Finanse i Kontroling
HR Kadry i Płace

Obsługa Kontrahentów

eKancelaria i eArchiwum

Wsparcie Operacyjne

Sprzedaż

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.