CRM

Dzięki modułowi CRM wszystkie działania prowadzone z klientami dostępne są z jednego miejsca. FlowSpark potrafi łączyć się z wieloma systemami IT, aby pobierać z nich dane i umieszczać je w spójnym widoku, tworząc tzw. obraz 360° klienta.
Nie znalazłeś systemu CRM spełniającego Twoje wymagania?

Zobacz dlaczego FlowSpark CRM będzie idealnym rozwiązaniem

Dlaczego tak trudno znaleźć idealny system CRM?

Jeżeli zapytamy 10 różnych przedsiębiorców “Czym jest twój CRM?” dostaniemy 10 różnych odpowiedzi. Nawet w tej samej branży firmy różnią się od siebie a ich procesy nigdy nie są identyczne. Wiele podmiotów staje przed faktem braku na rynku systemu, który idealnie spełniałby wymagania, a co za tym idzie, mógł wspierać biznes w sposób jakiego oczekuje się od systemu CRM. Możesz wybrać gotowy CRM dopasowany tylko częściowo do potrzeb Twojej organizacji lub też zlecić stworzenie dedykowanego oprogramowania, co będzie bardzo kosztownym rozwiązaniem. Możesz też wybrać FlowSpark CRM.

FlowSpark CRM dopasuje się do potrzeb Twojej organizacji

FlowSpark jest oparty na silniku BPM (Business Process Management). Oznacza to, że każdy proces może zostać zaprojektowany w taki sposób, aby dokładnie odzwierciedlał wymagania Twojego przedsiębiorstwa. W każdej chwili możesz modyfikować proces, aby był jeszcze lepszy. Moduł CRM dostępny we FlowSpark łączy wszystkie zaimplementowane procesy poprzez kartę klienta. Dzięki temu z jednego miejsca masz wgląd do działań prowadzonych z klientem.

Dzięki FlowSpark zbudujesz taki CRM, który w pełni będzie dopasowany do Twoich potrzeb.

Wielofunkcyjna kartoteka

Kartoteka klienta FlowSpark CRM stanowi centrum pracy z klientem i daje dostęp m.in. do:  

 • Danych rejestrowych, kontaktowych, zgód RODO
 • Wskaźników i dashboardów np. rating klienta wynikający z terminowości wpłat lub obrotów
 • Dostępu do notatek związanych z klientem
 • Działań (procesów) prowadzonych z klientem wraz z ich szczegółami
 • Listy faktur, aktualnego bilansu, historii sprzedaży

Ujednolicony obraz klienta

Klienci kontaktują się z Twoją firmą wielokanałowo, wysyłają maile, dzwonią, rozmawiają z przedstawicielami. Zazwyczaj kontakty te są w różnych sprawach, z różnymi osobami i w innym czasie. Dla przykładu, ten sam klient może składać reklamację na uprzednio wykonaną usługę, ale jednocześnie rozważa nowy zakup. Gdzie w takim razie przechowywane są wszystkie informacje związane z Twoim klientem? W wielu firmach każdy dział korzysta z własnych narzędzi, które nie komunikują się ze sobą.

Rezultatem takiego działania są utracone możliwości np. crosselingowe oraz niespójny obraz działań z klientem.

FlowSpark oferuje ujednolicony widok klienta zwany także widokiem 360 °(Unified Customer View / Single Customer View). Dzięki temu:

 • Wszystkie informacje o klientach są przechowywane w jednym miejscu
 • Masz szybki wgląd w historyczne interakcje z klientem
 • Otrzymujesz holistyczny obraz klienta zbudowany na bazie informacji z wielu systemów IT
 • Udostępniasz pracownikom różnych działów pełen obraz klienta i tym samym umożliwiasz im podejmowanie lepszych decyzji.

Centralne zarządzanie zgodami marketingowymi (RODO)

FlowSpark CRM umożliwia centralne zarządzane zgodami marketingowymi. Oferuje m.in.:

 • Możliwość dodawania własnych typów zgód do słownika
 • Drukowanie dokumentu zgody wg. wybranego szablonu z automatycznie wypełnionymi danymi klienta
 • Możliwość załączania skanów dokumentów
 • Wgląd do pełnej historii zmian zgód marketingowych
 • Udostępnianie ustawień zgód poprzez API innym systemom np. do systemu email marketing, informację czy klient wyraził zgodę na ten rodzaj komunikacji.

Masz problem z jakością danych w swoich systemach?

Zobacz nasze rozwiązanie

W wielu przedsiębiorstwach istnieje więcej niż jeden system IT. W szczególności są to system ERP wspierający pracę operacyjną i FK odpowiedzialny za faktury i rozliczenia. Jest to pierwszy wymiar multiplikowania danych w Twoich systemach. Drugi wymiar wynika z faktu, iż niektórzy klienci mają swoje oddziały, są więc wpisani do każdego z Twoich systemów wielokrotnie. Trzeci wymiar może nastąpić w sytuacji, kiedy Twoje przedsiębiorstwa pracują w grupie, gdzie każde odpowiada za część procesów np. jeden podmiot zajmuje się sprzedażą a drugi serwisem lub też podział nastąpił ze względu na oferowane portfolio. Dodatkowo w każdej z baz mogą istnieć duplikaty.

Jak sprawnie zarządzać danymi klientów?

FlowSpark może pracować z wieloma bazami klientów jednocześnie. Posiada możliwość zbudowania mapy relacji i zależności pomiędzy danymi tego samego klienta umieszczonymi w różnych bazach danych – czyli w różnych systemach IT. Baza FlowSpark posiada tzw. złoty rekord klienta (master record) dzięki któremu:

 • Zbudujesz wspólną bazę klientów „nałożoną” na kilka systemów,
 • Otrzymasz narzędzie do czyszczenia danych w zakresie usuwania duplikatów
 • Możesz łączyć i ukrywać rekordy, tworzyć wspólne kartoteki celem ich dalszego wykorzystania w procesach.

Centralna lub indywidualna baza kontrahentów dla każdego z procesów

Moduł CRM FlowSpark jest „klientocentryczny”. Oznacza to, iż każdy klient traktowany jest jako centrum działań z nim związanych. Dzięki temu, z poziomu kartoteki klienta widzimy wszystkie procesy np. reklamacje, złożone oferty, windykacje. Możemy wybrać klienta podczas dodawania nowego procesu lub też bezpośrednio z kartoteki klienta rozpocząć nowy proces. Taka funkcjonalność znacząco ułatwia i przyspiesza pracę.

FlowSpark potrafi obsłużyć wiele procesów jednocześnie. Zarówno tych związanych z klientami, ale nie tylko. Dlatego projektując nowy proces możesz zdecydować czy będzie on korzystał z bazy centralnej (CRM) czy indywidualnej dla tego procesu. Jeżeli wdrażasz proces HR np. rejestr umów pracowników, będzie on korzystał z bazy pracowników, nie klientów.

Zobacz przykładowe procesy, które możesz obsłużyć  dzięki FlowSpark CRM

Finanse i Kontroling

HR Kadry i Płace

Obsługa Kontrahentów

eKancelaria i eArchiwum

Wsparcie operacyjne

Sprzedaż

Dzięki FlowSpark CRM szybko zbudujesz rozwiązanie dopasowane do Twojej organizacji. Nie czekaj.

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.