Sprzedaż

Automatyzuj procesy związane ze sprzedażą Twoich produktów i usług oraz obsługą kontrahentów i sieci sprzedaży.
Dzięki automatyzacji procesów z dziedziny wsparcia sprzedaży zbudujesz doskonałe narzędzia wspierające Twój Dział Sprzedaży oraz sieć przedstawicieli i dystrybutorów.

Zobacz najczęściej implementowane rozwiązania w systemie FlowSpark.

Akceptacja ofert

Przyspiesz proces akceptacji ofert składanych Twoim klientom

 • Integracja z dowolnym systemem transakcyjnym/ CRM
 • Wgląd do każdej wersji oferty i śledzenie zmian
 • Przejrzyste podsumowanie parametrów finansowych
 • Wizualizacja i analiza lejków sprzedaży
 • Różne ścieżki akceptacji w zależności od kwot
 • Zadania i przypomnienia dla uczestników procesu
 • Powiadomienia email, SMS, MS Teams

Onbording kontrahentów

Szybko i sprawnie rozpocznij współprace z nowymi kontrahentami

 • Wniosek o zarejestrowanie nowego kontrahenta
 • Zadania dla pracowników związane m.in. z podpisaniem umowy, analizą finansową kontrahenta itp.
 • Możliwość wygenerowania stosownych dokumentów wprost z systemu
 • Różne ścieżki akceptacji w zależności wybranych kryteriów np. od portfolio produktowego
 • Zadania i przypomnienia dla uczestników procesu
 • Powiadomienia email, SMS, MS Teams

Rozliczanie premii od sprzedaży

Automatyczna kalkulacja prowizji i obsługa procesu akceptacji premii

 • Automatyczne wyliczanie prowizji na bazie danych z systemów transakcyjnych
 • Obsługa procesu akceptacji kwot prowizji zgodna ze strukturą liniową lub matrycową organizacji
 • Wparcie dla HR związane z naliczeniami składników wynagrodzenia
 • Wgląd w historię kwot prowizji i podstawy 

Wnioski o ceny specjalne

Wygodne rozwiązanie dla producentów i sieci sprzedaży

 • Rejestracja wniosków o cenę specjalną wraz z dodatkowymi parametrami np. opis przypadku, kalkulacja oferty itp.
 • Możliwość zbudowania procesu dokładnie dopasowanego do potrzeb Twojej organizacji
 • Różne ścieżki akceptacji w zależności od wybranych kryteriów, np. wielkości transakcji lub żądanego  upustu
 • Pełen wgląd w historię procesu oraz monitoring jego przebiegu

Zautomatyzuj procesy z zakresu wsparcia sprzedaży w swojej organizacji.

Zobacz zastosowanie FlowSpark w innych obszarach

Finanse i Kontroling
HR Kadry i Płace

Obsługa Kontrahentów

eKancelaria i eArchiwum

Wsparcie Operacyjne

Sprzedaż

Adres

Rida Software Sp. z o.o.
Olsztyn (10-089)
ul.Gałczyńskiego 62/1

Telefon

+48 22 100 47 88

Email

biuro(at)cloudrida.com

Wsparcie serwisowe

wsparcie(at)cloudrida.com

Tel: +48 22 300 54 14

Tel: +48 735 488 543

Administratorem danych jest Rida Software Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gałczyńskiego 62/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000544676, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy, o numerach NIP: 7393873070, REGON: 360828349. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.